CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI)
Xuất file:
CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (AQI)
Xuất file:
Quét khối chuột trái vào biểu đồ để phóng to, chuột phải để reset về trạng thái ban đầu
Xuất file:
Xuất file:
Tên trạm: - Loại trạm:
Thành lập: - Tình trạng: Hoạt động
ĐVHC:
Chọn chỉ tiêu:
Số liệu mới nhất:
Xem lịch sử số liệu
Xem lịch sử số liệu1
Tên trạm: - Loại trạm:
Thành lập: - Tình trạng: Hoạt động
ĐVHC:
Số liệu mới nhất:
Xem lịch sử số liệu
Quét khối chuột trái vào biểu đồ để phóng to, chuột phải để reset về trạng thái ban đầu
Giới thiệu về hệ thống
Hệ thống truyền, nhận, quản lý và công bố dữ liệu các hệ thống quan trắc môi trường của tỉnh Đồng Tháp tích hợp số liệu quan trắc các nguồn thải từ các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao nói riêng và quan trắc nguồn điểm nói chung nhằm mục đích bảo vệ nguồn tiếp nhận (sông, hồ), đảm bảo chất lượng nước thải của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trước khi thải vào nguồn tiếp nhận;
Các nguồn tiếp nhận:
- Các trạm quan trắc tự động
- Các trạm quan trắc bán tự động
- Các doanh nghiệp xả thải trên 1000 m3
Thông tin liên hệ
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Tháp
Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Đơn vị phát triển phần mềm
Chi cục CNTT và dữ liệu Tài nguyên môi trường phía Nam
(Cục CNTT và dữ liệu Tài nguyên môi trường - Bộ TN & MT)
Số 36, Lý Văn Phức, P. Tân Định, Q. 1, TP. HCM
Mã trạm Tên trạm
Loại hình *
Loại trạm *
Quận/Huyện
Trạm QT
Mục đích
Quy chuẩn
Thông số

Từ ngày
Đến ngày
Loại biểu đồ
Dạng
Hiển thị
Xuất file:
Xuất file:

Lập báo cáo danh mục điểm quan trắc

Lập báo cáo kết quả quan trắc

Từ ngày
Đến ngày
Loại trạm
Loại hình
Trạm

Lập báo cáo kết quả quan trắc

Từ ngày *
Đến ngày *
Loại hình *
Loại trạm *
Trạm *
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐỒNG THÁP (THỬ NGHIỆM)
Loại hình
Loại trạm
Quận/Huyện
Địa danh
Trạm